lördag, november 04, 2006

Korta och långa

Ord som inte används idag och som jag inte ritkigt förstår vad de innebär: Korta och långa varor. Vad var korta varor? Underbyxor och linnen och strumpor? Och vad var i sådana fall långa varor? Långbyxor och kappor?

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Korta varor
Mindre nödvändighetsartiklar som inte mäts utan säljs styck- eller dussinvis, speciellt ekiperings- och sybehörsdetaljer.

Långa varor lyckades jag inte googla fram. Nu måste jag läsa godnattsaga.

Magnus Andersson sa...

Korta varor (”resande i korta varor”, ”kortvaruhandel” är ju ett välbekant begrepp.
Långa varor trodde jag däremot inte fanns som uttryck.

Men när jag slog i Svenska Akademiens Ordbok, fann jag till min förvåning att uttrycket fanns belagt, låt vara att det betecknades som ”knappast brukligt”. Det skulle betyda ‘som försäljas efter mått; motsatt: korta varor’. (Ordbokens betydelseangivelse för korta varor är ‘sammanfattande benämning på allehanda vanl. smärre varor, ss. husgeråds-, ekiperings- o. sybehörsartiklar, som icke vägas l. mätas, utan försäljas i stycke- l. dussintal o. d.’.) Men det har nog inte använts mycket.

Både korta varor och långa varor är begrepp som kommer från tyskan, som så många svenska handelstermer. Även i tyskan verkar det dock mest ha varit uttrycken kurze Waren och Kurzwaren som har använts. Lange Waren verkar mest ha varit en tillfällighetsbildning ställd som motsats till kurze Waren, så t.ex. hos den store Goethe.
Aktuella tyska ordböcker jag har slagit i tar inte alls upp lange Waren.
Däremot är visst Kurzware och Langware i dag i högsta grad aktuella facktermer när det gäller pastatillverkning på tyskspråkigt område. Exempel på Langware: spaghetti. Exempel på Kurzware: gnocchi och penne.

Jag har nog trott att ”korta” syftade på att varorna hade kort omsättningstid eller något i den vägen, men så tycks inte vara fallet.

Jag har funnit två tyska teorier om innebörden av kort i det här fallet.
1. Kort används här i betydelsen ‘liten’.
2. Korta varor skulle vara varor som inte mäts med ett alnsmått, medan långa varor däremot skulle vara sådana som mäts med ett sådant. Det kan ju stämma för textilindustrin, men trots att förklaringen kommer från de eljest så eminenta språkforskarna bröderna Grimm, tror jag inte att den förklarar begreppet generellt. Jag tror nog att uttrycket går tillbaka på att varorna är små.
Se artikeln http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwaren på tyska Wikipedia.

På Bysmedjans kafé och lanthandel i Mellösa (Lilla Mellösa), strax intill avfarten mot Harpsund, finns en skylt om med texten Kortvaror kvar.
http://hem.bredband.net/stremo/html/lucia_8.html
http://hem.bredband.net/stremo/html/lucia_12.html

Signe Söderströms far gjorde sig en förmögenhet som grosshandlare i korta varor. Sedan hon hade gift sig med professorn, justitierådet och riksdagsledamoten Ernst Trygger (som sedermera ”gjorde en Bildt” och blev statsminister en period för att senare återkomma som utrikesminister), kunde han använda hustruns ärvda kortvaruförmögenhet till att efter Ivar Tengboms ritningar låta uppföra det praktfulla hus, Tryggerska villan, http://www.advokatsamfundet.se/upload/Advokatsamfundet/Bilder_startsida/Startsida_bild1.jpg där jag sitter i ett hörnrum hela dagarna och kvällarna.