lördag, augusti 20, 2011

Flygelidé

Efter dagens repetition av Mozarts Requiem har jag åter blivit varse problemet som uppstår när Milke kör sittande dirigering. Detta fenomen uppstår när han måste vara orkester och dirigent samtidigt och när som helst måste dimpa ner med händerna på klaviaturen igen mitt i viftande. Då lyfter han av ergonomiska skäl inte händerna särskilt högt när han dirigerar. Och då ser vi inte vad han gör eftersom han skyms av flygelkroppen samt notställ. Jobbigt i längden.

Men jag är enstaka gånger en inte bara en problemfinnare utan även problemlösare. Jag har ett modest förslag här: minns folk måhända insamlingen till orgelpipor till nya orgeln (Ruffattin)? Nog måste vi kunna påbörja en ny insamling till domkyrkomusiken nu. Syftet är att köpa en flygel i plexiglas. En genomskinlig flygel är modellen. Då kan vi se Milkes händer och kroppspråk även när han multitaskar, och då sjunger vi i takt och alla blir glada.

Inga kommentarer: