fredag, augusti 19, 2011

Fröding hade det inte heller så lätt


Jag är den sjuka linden
som ung ännu förtorkar
Att strö torrt löv för vinden
Är allt min krona orkar.
Löv fall, vind för bort.
Det prasslar bland löven på marken.

Gustaf Fröding; Stänk och flikar 1896

Inga kommentarer: