fredag, augusti 26, 2011

Orden man väljer

Det går att beskriva allt på hur många olika sätt som helst. Det vet alla. Om tre personer är med om samma händelse så kommer man inte att få tre identiska berättelser. Människor har olika uppfattning om vad som är viktigt. En person kanske tar fasta på logistiken, en annan har fokus på hur människorna kände sig, en annan såg färger och hörde ljud...vilket får mig att tycka att vittnespykologi är oerhört intressant. Själv skulle jag vara ett uruselt vittne till exempelvis någon trafikhändelse, men jag skulle säkert kunna lämna goda redogörelser för hur spänningar och relationer mellan människor i ett rum var. Detta var dock ett litet sidospår. Det jag funderade på idag är att om man är en skrivande person så vet man mycket väl hur man skall välja att lägga orden i en text som man har ägnat lite tid åt. Dumma formuleringar i mejl och brev och sms fortsätter man att göra eftersom man är en människa, men i de fall som man har klurat lite vägs orden på våg.

Genom att utelämna en del får man fram en vitsig poäng. Genom att förklara hela bakgrunden dödar man en historia. Jag har ett exempel här! Igår skrev jag följande på min statusrad på Facebook: "Å, Justus, tack för att du plockar ur diskmaskinen." "Det är för att jag har det i hemkunskapsläxa."

Återgivandet av ordväxlingen är helt ordagrann. Men det som inte syns i redogörelsen är att både Justus och jag visste att han faktiskt brukar plocka ur diskmaskinen på eget bevåg eller efter en bedjande blick från mig. Att Justus drev lite med sig själv (ja, han har en så pass sofistikerad humor) när han lät göra gällande att det enbart var för att det var en läxuppgift. Om jag hade klämt in det också i statusraden hade det inte fått den lilla snärt som gjorde poängen. Det var alltså både sant och inte sant på en och samma gång. Det man undanhåller och underlåter att nämna kan ha olika tyngd och relevans, men det kan vara nyttigt att komma ihåg att det kan finnas mera bakom när man läser texter som av nödvändighet är snuttifierade och skall vara snärtiga.

Det finns motsatta fall också. Där man behöver bakgrunden för att förstå vitsen - men det är en annan historia.

Inga kommentarer: