torsdag, september 08, 2011

Det är ärftligt, tyvärr

Justus är på en del sätt otäckt lik mig. Bland annat verkar han ha samma förmåga som jag att liksom ha för bråttom med jämna mellanrum. I dag hade han haft prov och efteråt upptäckt att han totalt hade missuppfattat en fråga. Även jag tenderar att snabbt ögna texter och tycka att jag har en ganska klar uppfattning om dem, för att något senare inse att jag självklart hade missat saker. Men jag har lärt mig under livets gång och det kommer Justus också att göra. Om han fortsätter att brås på mig i det avseendet kommer han tyvärr aldrig upp i hundraprocentig träffsäkerhet, men åtminstone nittio.

Jag skulle bra gärna vilja se uppsynen på Justus SO-lärare när han läser min ädle gosses svar. Jag undrar om han förstår att den fråga Justus svarade på var varför man brukar säga att det var dumt att Columbus upptäckte Amerika.

Inga kommentarer: