onsdag, september 07, 2011

Vanligt folk

När jag läser insändarsidor eller på bussen tvingas lyssna på Morgonpasset på P1 utger sig flertalet som har skrivit eller ringt att de är vanliga människor. Nio gånger av tio har de upprörts av något och vill yttra sig om hur fel det har blivit. Den tionde gången vill de tacka en medmänniska som har hjälpt dem när de fått motorstopp en sen kväll. Den tionde gången förekommer ytterst sällan begreppet "från en vanlig människa" eller liknande i vare sig skrift eller tal, men de nio gångerna när man vill protestera förekommer det ymnigt. Jag tycker att det är utmärkt att människor har möjligheten och viljan att säga ifrån när de inte gillar något. Det är jobbigt när de tycker fel saker, det vill säga tycker något annat än jag, men det är fortfarande ett tecken på att medborgarna inte är likgiltiga. Däremot har jag fastnat för att alla, säg alla, anser sig vara vanliga människor. Vanliga. Underförstått att man vet hur det verkligen är. Man har koll på hur det ser ut och hur det borde vara i stället.

Det är synnerligen roligt att upptäcka att den vanliga människan återfinns inom alla partier. Synen att man är en vanlig människa är gränsöverskridande - samtidigt som alla dessa vanliga människor tycker olika om ungefär allt. I själva verket är det som med begreppet "sunt förnuft"; det fylls med olika innehåll beroende på vad man har för uppfattning om världen och samhället.

Det finns ingen som så snabbt blir anklagad för att ha tappat sin verklighetsförankring och inte längre vara en vanlig människa som en politiker. Steget till att börja ägna sig aktivt åt politik, på fritiden eller som arvoderad, betyder tydligen automatiskt att en person inte är samma som tidigare. Makt korrumperar, säger man, och menar ofta att alla som har fått politiskt inflytande är korrumperade per definition. (Märkligt nog bråkar man inte alls så mycket om de som har reell makt, de som sitter på pengarna. Det är inte särskilt ofta en politiker sitter på pengar. ) En politiker är alltså inte en vanlig människa. Vilken tur att det inte bara är ett parti som är belastat med korrumperade idioter som försöker styra när de inte vet något om hur en vanlig svensk har det. Alla politiker är lika korkade. Uppenbarligen.

Jag har en idé om hur vi vanliga människor skall lösa det här problemet: vi samlar ihop samtliga politiker oavsett parti och sållar ut dem som inte har kontakt med verkligheten längre. Sedan ställer vi dem åt sidan. Jag vet inte om det blir så många kvar som vanliga människor godkänner, men har en lösning på även det problemet. Jag ställer gärna upp som upplyst despot. Gissa om jag skall styra upp! Och vad glad den vanliga människan skall bli, när en alldeles vanlig människa som jag, som inte är styrd av partihänsyn eller andra överväganden, kan manövrera åt vilket håll jag vill när som helst där jag leder paraden in i framtiden.

Inga kommentarer: