måndag, oktober 10, 2011

Längtan framåt för att se bakåt

Ibland vill jag hoppa tio år fram i tiden. Sitta där på en förhoppningsvis ordnad fläck i universum och tänka tillbaka tio år, på det som är mitt nu idag. Slippa fatta beslut eller ens fatta beslut om att man måste göra det, bara se tillbaka och se att det mesta ordnade sig ändå. I efterhand minns man ju sällan de känslostormar, de bekymmer eller maror som gjorde livet svårt då. Vi är så sinnrikt konstruerade att vi inte måste leva i flera verkligheter samtidigt. Vi kan lämna saker bakom oss och behöver inte ständigt återuppleva varje dags besvär.

Jag längtar framåt. Idag har jag inga som helst ledtrådar till vart mitt liv skall ta vägen - i själva verket kan jag inte se någon väg åt något håll alls. Jag vet att det inte är så. Jag vet att varje dag gör man val (eller låter bli att välja, också ett val) som man inte tänker på men som leder vidare någonstans. Så småningom har det gått tio år och då kan man i efterhand fundera på vad det var som skymde ens utsikt så till den milda grad att man inte såg den, eller till och med tvivlade på att den ens fanns.

Inga kommentarer: