måndag, november 12, 2012

Uteaktivitet?

Vy från fönstret vid min arbetsplats. Jag undrar lite varför man har ställt ihop borden längst bort i bild på det där viset. Min första tanke är rundpingis.

Minns hur vi spelade rundpingis på rasterna i mellanstadiet. Allt kunde användas till racket. Handflatan. Matteboken. Och så fanns det snajdare som faktiskt använde pingisracket. Märkligt nog var det alltid de som tog sig till final, så av det drar jag slutsatsen att redskapet kan ha avgörande betydelse för resultatet.

Hur som helst ser jag fram mot att se hur de som har taket bredvid mitt fönster som rasplats kuta runt bordet på sina raster. Ett klart bättre alternativ än att stå parkerade vid mitt fönster och röka, i alla fall. (Röken kommer in till mig, ja.)

Inga kommentarer: