måndag, januari 28, 2013

Jag åkallar Esaias Tegnér

Lärare på universitetet påtalar att svenska universitetsstudenters kunskaper i svenska språket är så dåliga att det inte kan hänga med i undervisningen. Föga förvånande hoppar utbildningsminister Jan Björklund jämfota av glädje över att återigen få damma av sitt mantra om hur flummig den svenska skolan varit. Flum är svaret på allt.

– Vi har högre lärartäthet än andra länder men sämre resultat. Svenska har redan mest undervisningstid av alla ämnen. Det här är mer en fråga om metodiken i skolan. Det har varit för flummigt, säger Jan Björklund. (UNT 28 januari 2013)

Vad då "det har varit för flummigt"? Specificera, människa! Ge exempel. Är det bara jag som blir galen av nyfikenhet? Vad menar Jan? Varför säger han inte vad han menar i stället för att uttrycka sig så...  flummigt?

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Inga kommentarer: