onsdag, februari 13, 2013

Framtiden är så ljus att vi behöver solglasögon

Nu jobbar jag igen. Vid den här tiden på året kommer föreningarnas årsrapporter in. Förutom uppgifter om nya styrelser brukar jag få in föreningarnas verksamhetsberättelser. Jag blir glad av att läsa dem. De uttrycker en vilja att sträva på trots motigheter. Idag läser jag föreningen Runebergs berättelse. Det är en förening som i likhet med flertalet av våra föreningar har medlemmar som åldras utan att det fylls på med motsvarande mängd yngre medlemmar. De som är aktiva börjar bli gamla och trötta och orkar inte ta hand om sina fastigheter längre. Logen Runeberg i Alunda aviserade för ett tag sedan att den nog vill bli nedlagd och låta medlemmarna gå över i någon annan förening i närheten, samt göra sig av med fastigheten. Ett naturligt förlopp, på något vis.

Ändå. De vill inte lägga sig ner och dö riktigt än. I verksamhetsberättelsen återges ordagrant vad en medlem sade vide ett möte i somras då de diskuterade saken. "E.K. föreslog vi bör inte lägga ner logen Runeberg vi måste försöka hålla den vid liv det kan ju komma en uppgång för nykterhetsrörelsen i Alunda, men föreslår att vi säljer Abrahamstorp." Tänk er. Vilken känsla för ansvar. Vilken vilja till att fortsätta ett gott verk för ideer som man tror på.

Något möte senare var frågan färdigdiskuterad för den här gången. Resultatet är att föreningen (eller logen, som de envisas med att säga) är kvar. Abrahamstorp blir också kvar i föreningens ägo och skötsel.

Hur många av oss säger att vi skall fortsätta trots motigheter och dåliga odds, för att vi kan komma att behövas? Heder åt alla medlemmarna i Runeberg. Må ni orka sträva på länge till.

Inga kommentarer: