fredag, april 05, 2013

Snälla, variera mera

De flesta av oss har ord som vi hakar upp oss på. Ord som vi antingen blir glada av, eller ord som vi  (okej, jag) blir som en frustande tjur av att se och höra. Ett av de ord som fungerar som ett rött skynke för min ordpolistjur är spendera.  Det beror på vana, givetvis. Jag vet att det inte är formellt fel att i svenskan använda ordet spendera med meningen tillbringa eller ägna, men jag blir galen. För mig används spendera i svenskan om pengar. Exempelvis "hon spenderade alldeles för mycket pengar på inköp av skiftnycklar".

Men det må vara hänt. Jag fogar mig. Jag har dock en undran: varför används spendera så ihärdigt, så rent av monotont överallt? Det ser ut som att sedan spendera fick det genomslag i svenskan som kom för kanske fem år sedan, så används inget annat ord. För mig, som tycker att det är felaktigt använt 4 och en halv gånger av 5, ger det ett fattigt intryck. Platt.

Överanvändningen av spendera leder också till verbets död. Se här: "Jag spenderade dagen i skogen." Jämför med en mening där spendera inte har ersatt alla verb: "Jag gick i skogen och luktade på den ljuvliga vårluften och tittade på smådjur som myllrade omkring." Nå, vad säger ni? Är det inte uppenbart, va? Va? Har jag inte rätt, va? (Jag har en smygande känsla av att min bevisföring är i svagaste laget.)

Jag spenderade nyss helgen med att tvätta.
Jag spenderade två dagar i Paris.
Jag spenderade min promenad till att hälsa på taxar.

Astråkigt! Byt ut spendera mot tillbringa eller ägna någon gång emellanåt, om det är det som åsyftas. Använd gärna flera verb i meningen. Spendera är inte ett allmänt ersättningsord som täcker alla mänskliga aktiviteter.


Inga kommentarer: