fredag, mars 14, 2014

Allt viktigt i livet lär jag mig av QI, broder Andersson och mina arbetskamrater

Kunskap snappar vi upp på olika sätt. Oftast är de där kunskaperna som man får i förbifarten roligast. Det är de som jag får från mina barn, människor jag känner, böcker jag läser och TV-program jag ser, men den kanske viktigaste källan är mina arbetskamrater.

Vi tog en förmiddagsfika. Carolina sade att när hon läste en kurs i marinbiologi så lärde hon sig att skillnaden mellan fiskar och maskar är sättet att vara. Fiskar är inte en art, utan definieras utifrån sin hållning till omvärlden; de tar sig exempelvis fram viljestyrt medan maneter och plankton och annat har en avslappnad "groovy, dude"-inställning och låter sig drivas av strömmar.

Mona och jag tappade våra hakor hårt i bordet och frågade nyfiket vidare. Självklart spårade vi ur ganska snart. Carolinas yttrande var dessutom i sig en urspårning. Vårt samtal hade rört sig kring varför en del människor blir upprörda över vegansk korv och hävdar att korv ju är eller måste innehålla kött. Vi (hädanefter kallade sanningsvittnena) var rörande eniga om att korv beskriver en metod och en form, det vill säga att man fyller ett fodral med innehåll. Det var ungefär där Carolina kopplade till sina marinbiologiska rön och vi förstummades och åtminstone jag tvivlade tyst.

Hur som helst kom vi fram till en klingande devis som hädanefter skall vara vårt stolta banér:
Korv - ett sätt att leva.

På heder och samvete
Sanningsvittnena

P.S. Eftersom både Mona och Carolina stammar från mörkaste Småland blir ordet "korv" oerhört lustigt. Be dem säga det, så hajar ni.

Inga kommentarer: