onsdag, oktober 22, 2014

Sådant som inte är avsett att vara lustigt men råkar bli det ändå

Av olika anledningar läser jag om Lina Sandell på Wikipedia. Ett avsnitt som behandlar hennes liv ser ni nedan. Det är inte lysande skrivet. Säger jag, och ber samtidigt arrogansguden att förbarma sig över mig nästa gång jag åstadkommer en groda. Eller anka. Eller något annat väsen ur faunan.

Lina Sandells liv var fyllt av tragedier. Hennes far drunknade i Vättern 1858, då hon var 26 år. Två år senare avled hennes mor. Hon gifte sig 1867 med den sju år yngre köpmannen och riksdagsledamoten Oscar Berg och de flyttade till Stockholm. 1892 insjuknade hon i tyfoidfeber. Deras enda barn dog vid födseln. Hon har ibland felaktigt omtalats som "Lina Sandell-Berg".

Fråga: vilket var den största tragedin? Giftermålet eller det felaktiga omnämnandet av henne?

Inga kommentarer: